Đăng ký học thử, Tham quan Trường học, Lớp học

* Học phí chỉ thu sau khi Quý Phụ huynh/ Học sinh đến tham quan trường học, lớp học - và hài lòng về cơ sở vật chất, yên tâm về chất lượng giảng dạy.