Luyện thi Cấp tốc

Khóa Luyện thi Cấp tốc khai giảng các ngày 1-3-5 tháng 6/2015 – dành cho các bạn học sinh lớp 12 – chuẩn bị tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia để lấy điểm xét Tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường Đại học – Cao đẳng 2015.