Thạc sỹ Phạm Thị Ngà (Trung tâm Dạy thêm Học thêm & Luyện thi QSC-45)
Giảng viên môn Toán
Thạc sỹ Phạm Thị Ngà
(Trung tâm Dạy thêm Học thêm & Luyện thi QSC-45)

Giảng viên môn Toán
Thạc sỹ Diệp Nhật Tạo
(Giáo viên Trung học Phổ thông)
Thạc sỹ Phạm Thị Ngà (Trung tâm DTHT & Luyện thi Chất lượng cao QSC-45)
Giảng viên môn Toán
Thạc sỹ Phạm Thị Ngà
(Trung tâm DTHT & Luyện thi Chất lượng cao QSC-45)
Cô Nguyễn Thị Thoa (Trung tâm DTHT & Luyện thi Chất lượng cao QSC-45)
Giảng viên môn Văn
Cô Nguyễn Thị Thoa
(Trung tâm DTHT & Luyện thi Chất lượng cao QSC-45)
Thầy Phan Võ Tấn Túc (Trung tâm DTHT & Luyện thi Chất lượng cao QSC-45)
Giảng viên môn Anh
Thầy Phan Võ Tấn Túc
(Trung tâm DTHT & Luyện thi Chất lượng cao QSC-45)
Tiến sỹ Đỗ Xuân Hội (Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Tp.HCM)
Giảng viên môn Lý
Tiến sỹ Đỗ Xuân Hội
(ĐH Quốc tế – Trường ĐHQG Tp.HCM)
Thạc sỹ Dương Truyền Nhân (Trung tâm DTHT & Luyện thi Chất lượng cao QSC-45)
Giảng viên môn Lý
Thạc sỹ Dương Truyền Nhân
(Trung tâm DTHT & Luyện thi Chất lượng cao QSC-45)
Thạc sỹ Phạm Văn Hải (Trung tâm DTHT & Luyện thi Chất lượng cao QSC-45)
Giảng viên môn Sử
Thạc sỹ Phạm Văn Hải
(Trung tâm DTHT & Luyện thi Chất lượng cao QSC-45)
Thạc sỹ Trịnh Khắc Vũ (Trung tâm DTHT & Luyện thi Chất lượng cao QSC-45)
Giảng viên môn Hóa
Thạc sỹ Trịnh Khắc Vũ
(Trung tâm Luyện thi QSC-45)
Thạc sỹ Phạm Thị Thảo Uyên (Đại học Sư phạm Tp.HCM)
Giảng viên môn Hóa
Thạc sỹ Phạm Thị Thảo Uyên
(Đại học Sư phạm Tp.HCM)
Thạc sỹ Hồ Thị Minh Trang (Trung tâm DTHT & Luyện thi Chất lượng cao QSC-45)
Giảng viên môn Hóa
Thạc sỹ Hồ Thị Minh Trang
(Trung tâm DTHT & Luyện thi Chất lượng cao QSC-45)
Thầy Trương Văn Trí (Đại học Sư phạm Tp.HCM)
Giảng viên môn Sinh
Thầy Trương Văn Trí
(Đại học Sư phạm Tp.HCM)