√ Ghi danh và học tại Q.1: Số 24 Điện Biên Phủ - Phường Đakao - Quận 1 - Tp.HCM
√ Ghi danh và học tại Q.10: Số 433/10 Sư Vạn Hạnh - Phường 12 - Quận 10 - Tp.HCM

Khai giảng Khóa Luyện thi Đại học Sau Tết – Khối D

Tháng Một 23, 2017 | Posted in Tin tức - Sự kiện | By

Trung tâm Luyện thi Đại học QSC-45 chiêu sinh Lớp Luyện thi Đại học Khối D Sau Tết tháng 2/2017 dành cho các học sinh ôn luyện thi Kỳ thi Quốc gia.

Khai giảng Khóa Luyện thi Đại học Sau Tết – Khối C

Tháng Một 23, 2017 | Posted in Tin tức - Sự kiện | By

Trung tâm Luyện thi Đại học QSC-45 tuyển sinh Lớp Luyện thi Đại học Khối C Sau Tết tháng 2/2017 dành cho các học sinh ôn luyện thi Kỳ thi Quốc gia.

Khai giảng Khóa Luyện thi Đại học Sau Tết – Khối B

Tháng Một 22, 2017 | Posted in Tin tức - Sự kiện | By

Trung tâm Luyện thi Đại học QSC-45 chiêu sinh Lớp Luyện thi Đại học Khối B Sau Tết Nguyên Đán tháng 2/2017 dành cho các học sinh ôn luyện thi Kỳ thi Quốc gia.

Gọi ngay để có thông tin:
0909 47 6266