√ Ghi danh và học tại Q.1: Số 24 Điện Biên Phủ - Phường Đakao - Quận 1 - Tp.HCM
√ Ghi danh và học tại Q.10: Số 433/10 Sư Vạn Hạnh - Phường 12 - Quận 10 - Tp.HCM

[Lưu bút Luyện thi Đại học] Lưu bút số 27 – Trân Nguyễn

Tháng Mười Một 23, 2017 | Posted in Lưu bút Luyện thi Đại học | By

Đôi dòng lưu bút về trường luyện thi đại học QSC-45 Đã một năm từ khi rời trường luyện thi đại học QSC-45, hôm nay có dịp được nghỉ em liền xắp xếp để quay trở lại thăm trường luyện

[Lưu bút Luyện thi Đại học] Lưu bút số 25 -Trân Nguyễn

Tháng Mười Một 22, 2017 | Posted in Lưu bút Luyện thi Đại học | By

Đôi dòng lưu bút về trường luyện thi đại học QSC-45 Đôi dòng lưu bút nhỏ gửi tới trường luyện thi đại học QSC-45, từ ngày xa trường luyện thi đại học QSC-45 đến nay đã gần 1 năm nhưng

[Lưu bút Luyện thi Đại học] Trường xưa – Ngọc Nguyễn

Tháng Mười Một 17, 2017 | Posted in Lưu bút Luyện thi Đại học | By

Đôi dòng lưu bút về trường luyện thi đại học QSC-45 Đôi dòng sẽ chia về trường luyện thi đại học QSC45 vẫn còn in hằn trong tim em về những kỷ niệm buồn vui thuở học trò, góc sân

Gọi ngay để có thông tin:
0909 47 6266